Idéskedet
 
6.jpg

6. Förslag till kommunen

När byggherren har bestämt ungefär vilket hus de skulle vilja bygga lämnas förslaget in till kommunen. Om det tänkta huset ryms inom detaljplanen för området kan man direkt gå vidare med projektet.

Om det inte finns någon detaljplan för området eller om förslaget inte ryms inom den existerande detaljplanen kan byggherren börja med att ansöka om ett planbesked.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Idéskedet - 6. Förslag till kommunen - ctl00_skyline