Idéskedet
 
5.jpg

5. Idéskiss

En arkitekt anlitas för att ta fram en idéskiss. Idéskissen är ett förslag på hur huset skulle kunna se ut, hur det kan placeras och ibland också vilka funktioner som kan finnas i huset.

Idéskissen är det första steget i en lång process där arkitekten tar fram alltmer detaljerade ritningar.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Idéskedet - 5. Idéskiss - ctl00_skyline