Genomförandeskede
 
32.jpg

32. Husets stomme, väggar och tak byggs

Nu ser huset ut som ett riktigt hus med väggar och tak. Denna del av byggprocessen går ofta överraskande fort. Rätt vad det är så har ett hus vuxit upp där det under lång tid har varit en grop.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 32. Husets stomme, väggar och tak byggs - ctl00_skyline