Genomförandeskede
 
23.jpg

23. Detaljprojektering

Detaljerade bygghandlingar tas fram. Dessa blir underlag för entreprenörernas byggnads- och installationsarbeten.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 23. Detaljprojektering - ctl00_skyline