Genomförandeskede
 
20.jpg

20. Programskede

I programskedet definieras slutproduktens mål, krav och egenskaper, vilka beskrivs i programhandlingar.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 20. Programskede - ctl00_skyline