Genomförandeskede
 
19.jpg

19. Eventuell förstudie

Om man inte har gjort en fullständig förstudie tidigare, så inventeras nu förutsättningarna för bygget.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 19. Eventuell förstudie - ctl00_skyline