Ett hus blir till - Genomförandeskede - ctl00_skyline